Korigovani raspored nastave OPŠTEG DELA kursa 10og ciklusa školovanja u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje, možete preuzeti na linku ispod.

raspored-x-ciklus-v3

Vaš CENTAR