Na sledećim linkovima mogu se preuzeti dokumenta sa rezultatima ispita junskog roka

Biomed. osnove sporta 11 ciklus

Pedagosko psiholoske osnove sporta 11. ciklus

T i T sporta -juni 2017

 

Centar