Dokument sa primerima pitanja iz predmeta Teorija i praksa personalnog fitnesa može se preuzeti na sledećem linku Primeri pitanja za test Teorija i praksa Personalnog fitnesa