Podsećamo sve polaznike 14. ciklusa školovanja da zbog Državnog praznika naredni blok nastave u okviru Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje nije planiran prema ustaljenoj šemi: petak – nedelja (od 09. do 11.11.2018.). Prilikom izrade Rasporeda opšteg dela nastave uzet je u obzir ovaj podatak. Predavanja se nastavljaju prema ranije definisanom rasporedu od petka 16.11.2018. godine, dok Kancelarija centra neće raditi samo u ponedeljak 12.11.2018. godine.

Vaš Centar