Termin za polaganje teorijskog dela ispita iz predmeta Teorija i praksa personalnog fitnesa planiran je za četvrtak, 07.03.2019. godine u 16 sati u amfiteatru 4.

Centar