Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 19. do 21. IV 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta

1. Raspored sp. rek. voditelj, 19-21.04.2019.

Centar