Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 12. do 13. V 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta

2. Raspored sp. rek. voditelj, 11-12.05.2019.

Centar