Polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse) mogu izaći na ispitni rok u terminu istaknutom u rasporedu koji se može preuzeti na linku 1. Termin ispita u februaru 2020.

CENTAR