Polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse) mogu izaći na ispitni rok u terminima istaknutim u rasporedu koji se može preuzeti na linku 2. Termin ispita u марту 2020.

CENTAR