Polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse), mogu izaći na ispitni rok u terminima istaknutim u rasporedu koji se može preuzeti na linku 1. Promena termina ispita u DECEMBRU 2020.

NAPOMENA: Nošenje maske na ispitu je obavezno!

 CENTAR