Na linkovima u okviru sledećeg pasusa mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita u januarskom ispitnom roku 2021. godine za polazinike 18. ciklusa, za predmete iz grupacije:

 

Na sledećem linku može se preuzeti dokument sa rezultatima ispita u januarskom ispitnom roku 2021. godine za polazinike 17. ciklusa:

 

Na sledećem linku može se preuzeti dokument sa rezultatima ispita u januarskom ispitnom roku 2021. godine za polazinike 16. ciklusa:

 

Na sledećem linku može se preuzeti dokument sa rezultatima ispita u januarskom ispitnom roku 2021. godine za polazinike 14. ciklusa:

 

Vaš Centar