Poštovani,

Ispit za vaš kurs sadrži 4 testa. Svaki test obuhvata pitanja iz nekoliko oblasti za koje ste pratili predavanja a potom dobili literaturu i pitanja:

 • Test 1 – (Bio-Medic. osnove) – Biologija; Fiziologija; Zdravstveno vaspitanje i antidoping; Deformiteti i prevencija
 • Test 2 – (Pedag- Psihol-Sociol. osnove) – Psihologija; Pedagogija, Sportski sistem
 • Test 3 – (Osnove motoričkog razvoja) – Dečija antropomotorika
 • Test 4 – (Metodičkeosnove) – Planiranje i programiranje; Inkluzija

 

Ispit se organizuje u jednom danu. Termin u Martu je:

 • Petak 04. mart 2022. godine
  • u 16,30 TEST 1
  • u 17,00 TEST 2
  • u 17,30 TEST 3
  • u 18,00 TEST 4.

 

Vi možete izaći na polaganje testova u skladu sa vašim željama i na testove za koje ste se pripremili, odnosno na testove koje niste položili u prethodnim rokovima.

Pojedini testovi obuhvataju jedan a neki dva i više predmeta koje ste slušali u okviru jedne oblasti. Svaki deo testa (predmet) koji položite važi vam se godinu dana od početka kursa. Nepoložene delove možete polagati u nekom od narednih termina.

Termini za ispita su (okvirno): Januar, Mart, Maj, Jun, Septembar, Oktobar

Svaki izlazak na ispit morate prijaviti 7 dana ranije kako bi, zbog velikog broja polaznika i Kovid protokola, mogli da napravimo raspored. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4 zaokružiti, vaše IME I PREZIME)

Sve informacije možete dobiti putem telefona ili mejla Centra.