Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 17. do 19. VI 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 1

Centar