3. NIVO – OPERATIVNI TRENERI, PERSONALNI I GRUPNI FITNES

Subota 10.09.2022.g

TEST A —- 10:00h – Biomedicinske osnove sporta
TEST B —- 10:45 h – Pedagoško-psihološke osnove
TEST V —- 11:30 h – Teorija i tehnologija sporta

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 06.09.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V zaokružiti, vaše IME i PREZIME)