Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 18. do 20. XI 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 1

Centar