Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od   16. do 18. XII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 5

Centar