Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 21. do 23. IV 2023. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes

Centar