Polaznici kursa sa programa Sportsko rekreativni voditelj personalnih fitnes programa (važi za 23. i sve prethodne cikluse), mogu izaći na ispit Teorija i praksa personalnog fitnesa, 17.11.2023. godine u sledećim terminima:

  • Praktični deo ispita: petak, 17.11.2023. godine u 16:30 sati – TERETANA FSFV  
  • Teorijski deo ispita: petak, 17.11.2023. godine u 17:30 sati – AMFITEATAR 4 

 

Rukovodilac studijske grupe
dr Stanimir Stojiljković, Red. Prof.

CENTAR