Polaznici kursa sa programa Sportsko rekreativni voditelj personalnih fitnes programa (važi za 25. i sve prethodne cikluse), mogu izaći na ispit Teorija i praksa personalnog fitnesa, 14.06.2024. godine u sledećim terminima:

  • Praktični deo ispita: petak, 14.06.2024. godine u 16:00 sati – TERETANA FSFV     
  • Teorijski deo ispita: petak, 14.06.2024. godine u 17:30 sati – AMFITEATAR 4 

 

Rukovodilac studijske grupe
dr Stanimir Stojiljković, Red. Prof.

CENTAR