Polaznici 11og ciklusa za operativne trenere sa specijalizacijom iz oblasti planinarstva, pozivaju se na prvi čas specifične nastave koji će se održati u četvrtak 11.05.2017. godine u 16:00 sati u kancelariji br. 39 Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje.

Centar