U prilogu se može preuzeti dokument sa spiskom kandidata kojima su priznati ispiti opšteg dela nastave sa ekvivalencijom ocena Priznavanje_ispita_XI_ciklus

Centar