Na linku u tekstu možete preuzeti uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta Teorija i praksa personalnog fitnesa

Uputstvo za izadu seminarskog rada PFP

Centar