Kandidati su dužni da prema uslovima konkursa u što kraćem roku uplate predviđeni iznos za specifični deo nastave.
Nakon izvršene uplate kandidati su dužni da Centru dostave dokaz o uplati.

Centar