Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 24. do 26. V 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta

4. Raspored sp. rek. voditelj, 24-26.05.2019.

Centar