Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 31.05. do 02.06. 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta)

5. Raspored sp. rek. voditelj, 31.05.-02.06.2019.

Centar