Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 13. do 15. XI 2020. godine, prema sledećem rasporedu 4. Raspored sp. rek. vod., 13-15.11.20.

Centar