Raspored opšteg dela nastave za sve polaznike XVIII ciklusa školovanja Centra za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka za period od 20.11. do 27.12.2020 godine.