Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 01. do 03. VII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 3

Centar