Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 08. do 10 .VII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 4

Centar