OBAVEŠTENJE
Svi kandidati koji su neki od ispita koji se sluša na kursu za sticanje zvanja operativni trener već polagali i žele da im to bude priznato moraju da podnesu molbu (predaje se u arhivi Fakulteta – kancelarija 38) Centru u kome će navesti sledeće:

  • Naziv predmeta
  • Gde su polagali
  • Kada su polagali
  • Koji je bio fond časova

Pored ovoga kandidati su dužni da OBAVEZNO dosatve dokaz o položenom ispitu!

Centar