Kandidati koji nisu preuzeli svoja uverenja mogu to uraditi u toku radnog vremena Centra. Spisak kandidata može se preuzeti na sledećem linku Preostala uverenja

Centar