Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 07. do 09. XII 2018. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta).

1 Raspored sp rek voditelj 07-09 12 2018

CENTAR