Svi polaznici kursa koji žele da im se priznaju položeni ispiti sa druge školske ustanove, a pri tome da su u skladu su sa programom koji se sluša na kursu Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje na ovom linku mogu preuzeti i popuniti formular-za-priznavanje-ispita koji će predati Centru na razmatranje.

Vač Centar