Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće deo nastave u periodu od 09. do 16. VI 2019. godine, prema sledećem rasporedu (može se preuzeti na linku ispod teksta)

6 Raspored sp rek voditelj 09-16 06 2019

Centar