Centar za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka raspisuje NOVI KONKURS za polaznike kursa iz oblasti:

 

Sve neophodne INFORMACIJE u vezi konkursa možete dobiti preuzimanjem dokumenata iz oblasti za koje ste zainteresovani na linkovima iznad teksta.

PRIJAVLJIVANJE  zainteresovanih kandidata počinje u periodu od 30.09. do 13.10.2020. godine, svim radnim danima (između 14 i 15 sati) u kancelariji Centra – br. 39. Nastava na kursu počinje od 23.10.2020. godine.

Uplate se vrše na žiro račun u dve rate sa primerima uplatnica (prve rate) za svaki oblik izabranog usavršavanja:

Opšti deo nastave (120 časova) – obavezan je za sve polaznike kursa bez obzira na izabranu specijalizaciju

PRIJAVNI LIST može se preuzeti na linku – Prijavni list

NAPOMENA
Prijava se može izvršiti tako što svu navedenu konkursnu dokumentaciju možete skenirati i poslati putem elektronske pošte, a prvim dolaskom na fakultet dostavljaju se originalni dokumenti!

Dobro došli na XVIII ciklus školovanja.

Vaš Centar za osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka