Polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse), mogu izaći na ispitni rok u terminima istaknutim u rasporedu koji se može preuzeti na linku 3. Termin ispita u oktobru 2020.

NAPOMENA: Nošenje maske na ispitu je obavezno! CENTAR