Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 30. X do 01. XI 2020. godine, prema sledećem rasporedu 2. Raspored sp. rek. vod., 30.10.-1.11.20.-1 Centar