Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 06. do 08. XI 2020. godine, prema sledećem rasporedu 3. Raspored sp. rek. vod., 06-08.11.20.

Centar