Skip to Content

Category Archives: Kurs za operativne trenere

Ispitni rok SEPTEMBAR 3. nivo – operativni trener, personalni i grupni fitnes

3. NIVO – OPERATIVNI TRENERI, PERSONALNI I GRUPNI FITNES

Subota 10.09.2022.g

TEST A —- 10:00h – Biomedicinske osnove sporta
TEST B —- 10:45 h – Pedagoško-psihološke osnove
TEST V —- 11:30 h – Teorija i tehnologija sporta

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 06.09.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST A-B-V zaokružiti, vaše IME i PREZIME)

0 Continue Reading →

Ispitni rok SEPEMBAR 4. nivo – sportski ušitelj

4. NIVO – SPORTSKI UČITELJ

Petak 09.09.2022. god.

TEST 1 —- 16:30 h – Biomedicinske osnove sporta
TEST 2 —- 17:00 h – Pedagogija – Psihologija
TEST 3 —- 17:30 h – Antropomotorika
TEST 4 —- 18:00 h – Metodičke osnove

Molimo Vas da zbog velikog broja polaznika, prijavite izlazak na ispit najkasnije do utorka 06.09.2022.g do 12 h. Prijava se vrši mejlom na centar@fsfv.bg.ac.rs (dovoljno je napisati: PRIJAVA NA ISPIT, TEST 1-2-3-4 zaokružiti, vaše IME i PREZIME)

0 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 4

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 08. do 10 .VII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 4

Centar

0 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 3

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu u periodu od 01. do 03. VII 2022. godine, prema sledećem rasporedu Raspored personalni fitnes 3

Centar

2 Continue Reading →

Rezultati ispitnog roka JUN

Poštovani,

Na linkovima ispod teksta mogu se preuzeti dokumenti sa rezultatima ispita održanog u junskom ispitnom roku, za predmete iz grupacije:

 

Vaš Centar

25 Continue Reading →