Skip to Content

Category Archives: Kurs za operativne trenere

Personalni fitnes ISPITNI ROK u julu

Polaznici kursa sa programa personalni fitnes (važi za sve cikluse) mogu izaći na ispitni rok u terminima istaknutim u rasporedu koji se može preuzeti na linku Personalni fitnes ispit u julskom roku

CENTAR

1 Continue Reading →

Novo radno vreme Kancelarije Centra

Kancelarija Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje (br. 39) u narednim danima biće otvorena za svoje klijente po sledećem radnom vremenu: ponedeljak, sreda i petak od 14:30 do 15:30 sati.

Vaš Centar

0 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 2

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 05 do 14. VI 2020. godine, prema sledećem rasporedu http://www.centar-fsfv.edu.rs/wp-content/uploads/2020/06/2.-Raspored-Sp.-rek.-voditelj-Personalnih-fitnes-programa.pdf

CENTAR

0 Continue Reading →

Nastavak školovanja – raspored opšteg dela nastave

Poštovane, poštovani, 

Nastavak Opšteg dela nastave biće realizovan u tri nedelje prema priloženom rasporedu, u periodu od 19.06. do 05.07. tekuće godine.

Sportski pozdrav!
Vaš Centar
Raspored opšteg dela XVII ciklusa
3 Continue Reading →

Personalni fitnes – RASPORED specifičnog dela nastave 1

Kandidati koji su na specijalizaciji za sportsko rekreativne voditelje personalnih fitnes programa slušaće nastavu od 29 do 31. V 2020. godine, prema sledećem rasporedu 1. Raspored sp. rek. voditelj, 29-31.05.2020.

Centar

1 Continue Reading →